Mam grunt

I chcę go wykorzystać
POZNAJ NAS

Mam kapitał

i chcę zainwestować
POZNAJ NAS
01.

Pomysł
na inwestycje

Zapewniamy pomoc przy wykreowaniu koncepcji inwestycji i jej biznesplanu wraz z modelem finansowym, w celu oceny efektywności ekonomicznej projektu. Dzięki niemu oceniamy realne szanse i zagrożenia, a jednocześnie wyliczamy koszty inwestycji i możliwe do wypracowania zyski. Na podstawie biznesplanu analitycy bankowi oceniają, czy przedstawiony przez Ciebie pomysł inwestycji ma szansę powodzenia w przyszłości.

02.

Przygotowanie projektu

Gwarantujemy organizację i nadzór nad procesem projektowania, a także opracowanie budżetu oraz harmonogramu realizacyjnego projektu. Przygotujemy dla Ciebie projekt architektoniczno-budowlany, a także dokumentację techniczną dotyczącą instalacji sanitarnych, elektrycznych czy teletechnicznych. Gotowy projekt oraz jego adaptacja do konkretnej działki to główne etapy prowadzące do pozyskania pozwolenia na budowę.

03.

Organizacja prawna

Nasze usługi dotyczą nie tylko etapu uzyskania pozwolenia na budowę, ale także przygotowania i wdrożenia struktury prawnej przedsięwzięcia, w tym opracowania i negocjacji kontraktów pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu. Pomagamy też w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku oraz przygotowaniu wzoru umowy sprzedaży nieruchomości.

04.

Nadzór
budowy

Do naszych obowiązków należy zorganizowanie procesu budowy, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Czuwamy nad przebiegiem prac według harmonogramu, realizacją poszczególnych etapów budowy, jakością wykonywanych działań oraz ich zgodnością z obowiązującymi normami i założeniami inwestycji.

05.

Sprzedaż inwestycji

Zajmujemy się pozyskiwaniem niezbędnych uczestników projektu wymaganych dla jego prawidłowej komercjalizacji, takich jak franczyzodawcy, operatorzy i agenci nieruchomości. Pomagamy w czynnościach organizacyjnych, gromadzeniu dokumentacji oraz przygotowaniu wzoru umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży nieruchomości.